Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21. Op welke wijze kan men methylaethylaether bereiden vrij van andere aethers?

22. Laat op acetylchloride cyaankalium inwerken en verzeep de ontstane verbinding. Hoe heet het verkregen product en welke eigenschappen heeft het?

23. Geef de structuurformules en de namen van de verbindingen voorgesteld door C3HsO. Evenzo van de isomeren voorgesteld door C3H602.

24. Maak uit toluol meta-hydroxytoluol, uit aethanol propionylchloride.

25. Hoe werkt gebluste kalk op aethylformiaat en hoe op palmitine; hoe werkt kaliloog op een vet en hoe op het zout ontstaan uit zoutzuur en aethylamine?

26. Wat ontstaat door inwerking van fosfortrichloride op: o. aethylalkohol, b. azijnzuur, c. benzoëzuur?

27. Hoe substitueert men in een alkaan en hoe in benzeen 1 atoom waterstof door de groep: OH, N02, NH2, CN, COOH, CHO, CH3? Hoe heten de gevormde stoffen?

28. Maak uit methaan glycol, uit acetyleen barnsteenzuur, uit benzylchloride chloorbenzol, uit broombenzol benzoylchloride, uit methaan alfa-oxypropionzuur, uit glycol acetyleen en uit calciumbenzoaat aniline.

29. Welke verbindingen hebben de moleculair-formule C3H60? Welke eigenschappen hebben deze verbindingen en hoe zijn ze van elkaar te onderscheiden?

30. Hoe kan men uit een organische verbinding een andere maken met 1 koolstofatoom meer en hoe met 1 koolstofatoom minder? Geef van ieder een voorbeeld.

31. Wat zijn de structuurformules van de stoffen, die voorgesteld worden door C4H80? Tot welke homologe reeksen behoren zij? Geef van ieder één bereidingswijze.

32. Noem een aldehyde, twee eenbasische oxyzuren (melkzuurreeks) en twee koolhydraten met de eenvoudigste formule (verhoudingsformule) CH20. Welke structuurformules hebben

Sluiten