Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMMEN

DOOR

H. TH. MANGER

is bestemd voor hen, die aan het spel met het water in al zijn uitingen en vormen naar hartelust willen kunnen deelnemen en daarbij wat meer willen presteeren dan de doorsnee-zwemmer. Ook zal de wedstrijd-zwemmer zoowel als de in opleiding zijnde zwem-onderwijzer in ditboek veel van zijn gading vinden. De auteur doceert het vak „zwemmen" aan de Academie voor Lich. Opvoeding te A’dam en is reeds vele jaren Secretaris v. d. Examen-commissie Diploma Zwemonderwijzer. Hij bezit de gave zijn groote kennis van dit onderwerp op prettig leesbare wijze aan anderen mede te deelen.

J^|^jjfl.90 GEB. f2.50

Sluiten