Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF

Dit boekje is geschreven voor hen, die eens wat meer van de zwemkunst en -sport willen weten zonder zich daarbij al te zeer te verdiepen in allerlei finesses en ingewikkelde technische beschouwingen.

Het geeft een volledig overzicht van alles wat tot het „Zwemmen” behoort, waaronder te begrijpen het onderwijs en de oefeningen, welke vooraf moeten gaan, willen wij aan „Het Spel met het Water”, in al zijn uitingen en vormen, naar hartelust kunnen deelnemen.

Het is geschreven voor de duizenden en duizenden, die bij en in het water ontspanning zoeken. Voor hen, die het zwemmen willen leeren en voor hen, die zonder gedachten aan uitblinkende prestaties toch willen trachten wat meer te presteeren dan bij den doorsnee zwemmer het geval is.

Er is rekening gehouden met den wedstrijd-zwemmer en den in opleiding zijnden zwemonderwijzer. Zij zullen in dit boekje veel van hun gading kunnen vinden, al zijn de veelal overdreven technische beschouwingen, waarvan de waarde bovendien — hetgeen bij herhaling blijkt — wel zeer dubieus is, buiten beschouwing gelaten.

Dit werkje is dan ook meer bedoeld als een populaire leidraad voor de groote massa van het veelomvattende Spel met het Water.

Moge het zijn weg onder deze massa vinden en een krachtige stoot geven aan de verdere beoefening en ontwikkeling van een „Spel”, dat om redenen van ontspanning, gezondheid en veiligheid tot de prettigste en mooiste van alle Spelen behoort.

Amsterdam, Voorjaar 1936. ' H. Th. MANGER

Sluiten