Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Blz.

Inleiding 1 7

Zwemmen leeren is een eenvoudige zaak 7

Het zwemonderwijs 16

De beste zwemslag voor het eerste onderricht 16

Natuurlijk zwemonderwijs 19

Zwemmen leeren in speelvorm 27

Droogzwemmen 31

Hengelmethode . . 32

Methode met drijfapparaten 36

De zwemslagen 42

Schoolslag 42

De borstcrawl 45

De rugslagen 51

Overige zwemslagen 57

Starten en keeren 62

Ademhaling 68

Zweminrichtingen en wedstrijden 73

De natuurbaden 73

Waterspelen . 77

Het wedstrijd-zwemmen 80

De zwemonderwijzer 86

De trainer 91

De Kon. Nederl. Zwembond 98

Ieder Nederlander zwemmer 101

Het waterpolospel 106

Springen ën duiken 121

Voorbereidende oefeningen 121

Schoonspringen x32

Sluiten