Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

het lichaam hooger in het water komt te liggen, zoo hoog, dat het hoofd boven water komt, en gemakkelijk in- en uitgeademd kan*worden.

Het heeft geen zin hier op de oorzaken van dezen toenemenden opwaartschen druk in te gaan. Deze toenemende opwaartsche druk is voor alle menschen oud of jong, dik of dim, een nimmer falend gevolg van het maken van bewegingen.

Onmiddellijk zij hier echter aan toegevoegd, dat door de bewegingen, waarbij het water van beneden naar boven wordt gedrukt het lichaam dieper in het water zal komen te liggen. Wel is waar neemt door die beweging de opwaartsche druk van het water toe, maar deze toeneming wordt overtroffen door den sterkeren neerwaartschen druk, die ontstaat door het water naar boven te duwen.

Overigens kan men zich bewegen zooals men wil.

Trappen of fietsbewegingen met de beenen, loopbewegingen, boksbewegingen met de armen, het doet er niets toe wat voor bewegingen het zijn. Door de bewegingen der ledematen neemt de opwaartsche druk toe en komt het lichaam zoo hoog in het water te liggen, dat de mond vrijkomt en geregeld in- en uitgeademd kan worden.

En zeer zeker is dit het geval, wanneer bewegingen worden gemaakt, waarbij het water van boven naar beneden wordt gedrukt en dus als het ware steun op het water wordt gezocht en gevonden.

De bewegingen behoeven niet zoo krachtig te worden uitgevoerd. Met één arm kan voldoende water verplaatst worden om het lichaam met het geheele hoofd boven water drijvende te houden. Weinig inspanning is dan ook noodig, daar vier ledematen beschikbaar zijn.

Wanneer men nu, in plaats van met de armen en beenen allerlei lukraak bewegingen te maken, deze ledematen gebruikt om het water naar achteren te duwen, dan wordt niet alleen bereikt, dat de opwaartsche druk toeneemt en het hoofd boven water komt, maar tevens, dat het lichaam zich verplaatst en dus zwemt.

Want zwemmen is niets meer en niets minder dan zich door het water verplaatsen zoodanig dat het hoofd boven water uitkomt en geregeld in- en uitgeademd kan worden.

Met andere woorden zwemmen is niets anders dan met armen en beenen het water naar achteren duwen.

Sluiten