Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMMEN LEEREN IS EEN EENVOUDIGE ZAAK

Laten zij, die niet zoo gemakkelijk gelooven, dat de mensch door het water gedragen wordt eens probeeren, zoodra zij zoover zijn, dat zij zich vrij in borstdiep water durven bewegen, een of ander voorwerp van den bodem van het bassin op te rapen.

Laten zij eens trachten, in diezelfde diepte een enkel oogenblikje rustig op den bodem van het bassin te zitten.

Zij zullen ondervinden, dat het water tegenstand biedt en onverbiddelijk, wie dan ook naar de oppervlakte duwt. Zelfs de meest geoefende zwemmer kan — op een enkele uitzondering na — niet geheel onder water op den bodem van het bassin blijven zitten.

Gaat eens gestrekt in kniediep water — in deze diepte kimt Gij toch waarlijk niet verdrinken — op het water liggen met beenen en armen (langs het lichaam) gestrekt. Indien het lichaam in deze houding bij het ondersteunde hoofd voortgetrokken wordt, dan zal het na losgelaten te zijn door de snelheid (ook door de snelheid neemt de opwaartsche druk toe) nog eenigen tijd blijven drijven, zoo goed zelfs, dat de mond gemakkelijk boven water kan worden gehouden.

Probeert eens gestrekt op den rug liggende in water van 20 a 30 cm diepte met de armen en handen het water krachtig naar de voeten te duwen. Gij zult ondervinden, dat het water U draagt, dat Gij vrij van den bassin-bodem komt en desondanks het hoofd gemakkelijk boven water kunt houden. Maar Gij zult tevens ondervinden, dat het lichaam wordt verplaatst en dus zwemt.

Het zijn uiterst eenvoudige oefeningen in een waterdiepte waar iedere kans op ongelukken is uitgesloten, maar diep genoeg om het besef bij te brengen, dat het water het lichaam evenals een balk of een ton draagt.

Twee vragen doen zich thans voor:

Als zwemmen niets anders is, dan het water naar achteren duwen, waarom

1°. wordt dan een bepaalde zwemslag onderwezen en

2°. hebben zooveel menschen zoo wanhopig veel moeilijkheden met het zwemmen te leeren.

De beantwoording van de eerste vraag kan kort zijn. Een bepaalde zwemslag wordt den leerlingen geleerd om ook bij het zwemmen de economie toe te passen. Dat wil zeggen om het

Sluiten