Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

tegemoet. Van de angst blijkt niets. Maar zoodra zij met de voeten in het water komen begint de angst, doordat de koudeprikkeling voor nieuwelingen een onaangename invloed uitoefent en de ademhaling wat belemmert. Hoe verder de leerlingen in het water komen, hoe meer de onaangename koudeprikkeling toeneemt en hoe meer de ademhaling belemmerd wordt.

Komen de leerlingen in dieper water dan ontstaat een ongekende (en daardoor onbeminde) druk op buik en maag, later op borst, welke voor den beginneling weinig bevorderlijk voor een regelmatige ademhaling schijnt. Maar tevens komt de leerling wanneer het water tot de borst reikt (en zelfs eerder) tot de ontdekking, dat hij of zij zich in het water niet zoo makkelijk kan bewegen als op den wal, dat je in borstdiep water niet zoo erg stevig op den bodem staat (de opwaartsche druk) en dat de kans van omvallen met den verdrinkingsdood niet denkbeeldig is. Daarbij komt dat zoo’n groot wateroppervlak in den beginne ook nog al angstig schijnt.

Voor de overwinning van al deze narigheden en angst is maar een middel: Wen de leerlingen of wen Uzelf kalm aan dien ongewonen toestand. Niets is minder juist dan geforceerd te werk te gaan. Gaat niet met transpireerende leerlingen te water, immers zij zullen de koudeprikkel dubbel aanvoelen. Alleen geduld en eigen ondervinding, zal de angstigen over de watervrees heen helpen. Deze vrees valt voor iedereen slechts te overwinnen door een ongedwongen zoeken, tasten en wennen, d.w.z. door de ondervinding, dat het water vriendelijker en dat het in het water heel wat aangenamer is dan zoo bij de eerste kennismaking schijnt.

Nu valt die watervrees erg mee. De verbetering in den woningbouw, waardoor een belangrijke uitbreiding aan douches en kuipbaden werd gegeven heeft vele duizenden niet-zwemmers reeds lang vertrouwd gemaakt met een onderdompeling. En het voorbeeld van de vele duizenden, die zich — ook al zijn zij de zwemkunst niet machtig — vrij in en door het water bewegen en volop deelnemen aan de spelletjes, die in de enorme ondiepe bassins van onze tegenwoordige natuurbaden zoo gaarne beoefend worden, is voor velen een krachtige stimulans.

Zwemmen leeren is een heel eenvoudige zaak. Het is niet

Sluiten