Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMONDERWIJS

De beste zwemslag voor het eerste zwemonderricht.

Bij de beantwoording van de vraag, welke zwemslag het beste bij het eerste zwemonderricht (bij het leeren zwemmen dus) kan worden toegepast dienen wij in de eerste plaats een keus te doen tusschen de borst- en rugslagen.

Volgens theoretische overwegingen is er alles voor te zeggen

Afb. 3. Vrijwel het geheele hoofd wordt door het water gedragen.

met het rugzwemmen te beginnen. Bij deze zwemwijze zal de mond gemakkelijk boven water worden gehouden, terwijl een belangrijk deel van het hoofd n.1. het geheele achterhoofd op het water kan rusten. Hierdoor ondervindt het lichaam den grootst mogelijken opwaartschen druk. Menschen, die de kunst verstaan zonder het maken van bewegingen drijvende op het water te liggen, kunnen dit dan ook alleen in de rugligging. Inborstligging zouden zij een dergelijk resultaat niet kunnen bereiken, omdat in deze ligging een te groot deel van het hoofd boven water gehouden moet worden, wil de mond vrij blijven, waardoor

Afb. 4. In borstligging is bijna het geheele hoofd boven water, wil de mond vrij zijn. In deze houding kan het lichaam alleen liggen, indien het snelheid heeft.

de kracht van den opwaartschen druk geringer is dan in de rug-

ligging-

De opwaartsche druk wordt door de leerlingen zeer gemak-

Sluiten