Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMSLAG EERSTE ZWEMONDERRICHT

kelijk in rugligging aangevoeld. Wanneer wij voorts bedenken, dat door het maken van eenvoudige roeibewegingen met de armen en handen, bewegingen waarvan de leerlingen het doel vlug en gemakkelijk aanvoelen, het lichaam verplaatst wordt en dus zwemt, dan zou er theoretisch bekeken alles voor te zeggen zijn om met het rugzwemmen te beginnen.

De praktijk heeft echter het tegendeel bewezen. Tegenover de voordeelen staan ernstiger nadeelen.

Een groot nadeel is, dat de leerlingen het gezicht over het water missen. Leerlingen wenschen te zien wat zij doen en wat er met hen gebeurd. Zij worden in het tegenovergestelde geval onrustig, hetgeen weinig bevorderlijk is voor het opwekken van het zelfvertrouwen.

In de tweede plaats is een nadeel, dat wel is waar neus en mond vrij gemakkelijk boven water kunnen worden gehouden, waardoor de ademhaling ongestoord kan plaats vinden, maar doordat het gezicht vrijwel evenwijdig met het wateroppervlak ligt, spoelt het water over het geheele gezicht heen, waardoor neus en mond vol water loopen en van een regelmatige ongestoorde ademhaling geen sprake meer is. Geoefende zwemmers hebben hier minder last van, verstaan bovendien beter de kunst om mond en neus van het overtollige water te ontdoen, maar voor leerlingen ondervindt de ademhaling in rugligging zooveel moeilijkheden, dat het geen aanbeveling verdient op deze wijze het zwemonderricht aan te vangen. Temeer niet als wij bedenken, dat bij het geheele zwemonderricht het handhaven en bevorderen van een regelmatige ongestoorde ademhaling van het allergrootste belang is.

Van de borstslagen dienen wij voor het eerste zwemonderricht een keus te doen tusschen den schoolslag en den crawl. De overige zwemslagen komen niet in aanmerking, omdat deze ongetwijfeld moeilijker zijn.

De schoojlslag is rijk aan contrabewegingen,_dat zijn bewegingen, waardoor het water naar voren in plaats van naar achteren wordt verplaatst. Voorts liggen bij den schoolslag de beenen dieper in het water dan bij den crawl, met als gevolg dat het lichaam niet horizontaal ligt, waardoor het weerstandsvlak grooter wordt en van zelf sprekend meer weerstand in het water wordt ondervonden. Bovendien lijken de bewegingen van den schoolslag nog al ingewikkeld en schijnt het moeilijk in den beginne

Manger, Zwemmen 2

Sluiten