Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURLIJK ZWEMONDERWIJS

De afzet van den zijwand geschiedt als in de teekening aan¬

gegeven.

Onnoodig te zeggen, dat een diepe inademing het drijfvetmogen verbetert en een langere uitdrijf mogelij k maakt. Er dient op gelet te worden, dat de romp op het water ligt, zoodat van een glij- en niet van een valbeweging sprake is. Onmiddellijk na den afzet dient het lichaam de gestrekte

houding aan te nemen.

Zie afb. 7. Hoe langer de leerlingen in deze houding uitdrijven, hoe grooter afstand zij weten af te leggen, hoe meer tot de leerlingen doordringt het besef door het water gedragen te worden.

Wanneer de leerlingen deze oefening goed uitvoeren en al naar gelang van leeftijd en lichaamslengte 3 tot 6 Meter kunnen uitdrijven, kan met het eigenlijke zwemslag-onderricht worden aangevangen.

Een aardige oefening om den leerlingen het besef bij te brengen,

dat zij door het water gedragen worden, is met de handen op den bodem van het bassin te steunen in den z.g. ligsteun. De vingers kunnen daarbij het best naar achteren geplaatst worden, omdat

Sluiten