Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMONDERWIJS

Evenals bij de been-beweging zullen de leerlingen voorover vallen, wanneer de beweging goed wordt uitgevoerd en ook nu geldt, dat de geheele beweging één geheel is, ook al dient de omhaal krachtig, het intrekken en naar voren brengen van de armen rustig te worden uitgevoerd.

Het verdient aanbeveling, de armen niet horizontaal om te halen, maar een weinig naar beneden te drukken, waarop wij bij de beschrijving van den schoolslag nog nader terugkomen.

Veelal wordt hierna de armbeweging uitgevoerd in zittende houding, de z.g.n. spreid-zit, in water van kniediepte. Hoe meer de romp daarbij voorover wordt gebogen des te beter, omdat dan het meest de ware zwemhouding wordt benaderd. De leerlingen zullen aanvoelen, dat zij door het water naar achteren te duwen zich zelf naar voren verplaatsen. In verband hiermede is het gewenscht, deze oefening uit te voeren, terwijl de leerlingen zijn opgesteld met het gezicht naar het diepste gedeelte van het bassin toe. Sommige leerlingen zullen reeds dadelijk, de minder vlugge leerlingen wat later in staat zijn de armbeweging nog uit te voeren, terwijl zij reeds grond verloren hebben, waardoor zij ondervinden hoe gemakkelijk zij door het water gedragen worden en zich door het water kunnen voortbewegen.

Het is wellicht goed hier nog eens vast te leggen, dat bij alle oefeningen niet uit het oog verloren mag worden, dat het wel is waar gaat om een goede uitvoering van de verschillende bewegingen, maar dat hoofdzaak moet zijn, dat de leerlingen aanvoelen het doel der beweging en het opwekken van het zelfvertrouwen.

Hierna volgt de armbeweging in aansluiting op den afzet van den zijwand, waarbij het hoofd opgeheven wordt gehouden, zoodat de mond boven water komt. Alhoewel deze oefening minder gemakkelijk is dan de enkele beenbeweging, omdat de beenen bij deze oefening neiging vertoonen om te zakken, zal het toch vrij spoedig mogelijk zijn — en zeker wanneer een krachtige afzet wordt gemaakt — een 6 tot 8-tal slagen op deze wijze uit te voeren.

Ofschoon wij, zooals reeds eerder gezegd, op de ademhaling elders uitvoerig terugkomen, moeten wij hier even vermelden, dat onmiddellijk op deze oefening volgt het uitvoeren van de zelfde oefening, maar nu met inademen bij het zijwaartsch brengen

Sluiten