Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DROOGZWEMMEN

duwen of door steunende op een bal de beenbeweging aanleeren. Wij kunnen door allerlei spelletjes, waarbij het hoofd het eene oogenblik boven, het andere oogenblik onder water is de ademhaling beoefenen.

Voor de armbeweging dienen wij echter meer speciale oefeningen uit te voeren, omdat moeilijk deze beweging door spelletjes of gespeel aangeleerd kan worden. Dit neemt echter niet weg, dat aan deze oefeningen toch wel eenigen speelvorm gegeven kan worden.

Dit geldt eveneens voor de combinatie der arm en beenbeweging. Trouwens de aan zijn lot overgelaten jeugd beoefent deze combinatie wel spelenderwijs, maar overigens ook geheel op zich zelf.

Het zal intusschen zonder meer duidelijk zijn, dat zwemmen leeren op deze wijze, waarbij dus zoo weinig mogelijk methodischtechnisch gewerkt wordt, heel wat tijd vordert en moeilijk in een seizoen de leerlingen de zwemkunst kan worden bij gebracht. Het heeft dan ook weinig zin, deze methode bij andere dan zeer jonge kinderen te gebruiken. Alleen voor deze kinderen, die voor ander zwemonderricht nog te jong en te speelsch zijn, heeft het doel deze methode toe te passen.

Tenslotte mogen wij hieraan nog toevoegen, dat het succes met deze methode van zwemonderricht in hooge mate afhankelijk is van de fantasie van den zwemonderwijzer. Bovendien moet over een daarvoor ingericht bassin beschikt worden en volop spel-materiaal beschikbaar zijn.

Droogzwemmen.

De bedoeling van het droogzwemmen is de leerlingen een goed beeld van den zwemslag te geven. De droogzwem-oefeningen zullen derhalve in liggende houding moeten worden uitgevoerd, waarbij meestal wordt gebruikt gemaakt van een 5-zijdig bankje of de Zweedsche bank. Het 5-zijdige bankje is zoodanig geconstrueerd, dat de leerling de beenen zonder bezwaar kan intrekken.

De waarde van het droogzwemmen is wel heel betrekkelijk. Het heeft feitelijk alleen zin het droogzwemmen te beoefenen, wanneer in het water een methode wordt toegepast, waarbij aan de correcte uitvoering der beweging meer aandacht wordt be-

Sluiten