Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENGELMETHODE

Afb. 13. De staande hengel.

reeds eerder opgemerkt, dat bij het zwemmen leeren feitelijk alles draait om het opwekken van het zelfvertrouwen. Hiervan kan bij het hengelonderricht moeilijk sprake zijn, omdat de leerling niet kan aanvoelen, dat hij door het water gedragen wordt en onvoldoende leert beseffen wat het resultaat van zijn bewegingen is. De zwemonderwijzer zal voorts niet in de gelegenheid zijn het voorbeeld te geven en zal door aanwijzingen den leerling een correcte uitvoering van den zwemslag moeten aanleeren, waardoor aan een verdeeling van den slag in onderdeden niet te ontkomen is. Het gevolg hiervan is een hoekige aaneensluiting der geheele beweging, inplaats van een rythmisch vloeiende beweging. De niet te vermijden commandotoon bevordert dit eveneens.

Tot deze min of meer stugge beweging lijdt in het bijzonder het onderricht aan den staanden hengel. Met dit onderricht moet begonnen worden, omdat onmogelijk onmiddellijk met den loopenden hengel kan worden aangevangen.

Aan deze voornaamste bezwaren kunnen wij nog toevoegen, dat het hengelonderricht geen voor de jeugd aantrekkelijk gespeel met en geoefen in het water is of kan zijn. Bovendien liggen de leerlingen lang niet gemakkelijk in den singelband en wijkt de houding van het lichaam af van de normale zwemhouding. Ten-

Manger, Zwemmen *

Sluiten