Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENGELMETHODE

Afb. 15. Rugz wemmen aan den hengel.

een behoorlijken afstand zwemmen. Wij dienen hierbij echter te bedenken, dat met de natuurlijke methode in dertig tot vijfendertig lessen geheele schoolklassen zwemmen wordt geleerd, terwijl bij het hengelonderricht slechts van hoofdelijk onderwijs sprake is.

Beter dan een omschrijving toonen boven- en nevenstaande foto’s hoe het hengelapparaat eruit ziet, en hoe de hengel gehanteerd wordt. Allereerst zien wij de foto van den staanden hengel. De stok, welke de leerling in de hand houdt, bevordert het rustige liggen bij de uitvoering der been-beweging. Wij zien op deze foto, dat het perron lager ligt dan het wateroppervlak, hetgeen een groot voordeel is, omdat daardoor de instructeur dichter bij den leerling staat en beter contact met hem heeft. De singelband is even onder de oksels aangelegd, waardoor het hoofd het gemakkelijkste boven water kan worden gehouden, terwijl de beenen in het water blijven.

Op foto 14 zien wij den eigenlijken hengel, welke op een karretje (op rails) wordt voortbewogen. Het onderricht aan den aldus voortbewogen hengel wordt genoemd het loopende hengelonderricht. Wordt de lijn, waaraan de leerling hangt losgehouden, dan spreekt men van den loopenden lossen hengel. Onnoodig te zeggen, dat wanneer de hengel op de plaats wordt gehouden onderricht gegeven kan worden aan den staanden hengel.

Sluiten