Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMONDERWIJS

Afb. 16. Zwemmen met twee bussen.

de leerlingen gemakkelijk drijven en alle aandacht aan de uitvoering der beweging geven. Het intrekken der beenen geschiedt langzaam, hetgeen door een langzaam en gerekt uitgesproken „E-E-N” wordt bevorderd, door een krachtig „TWEE” wordt een krachtige uitvoering der omhaalbeweging gesuggereerd.

Bij deze oefening zijn de armen gestrekt. Voorkomen moet worden, dat de armen gebogen worden, waardoor de leerling teveel op de bus gaat steunen en hoofd en schouders te hoog boven water komen. Bovendien komen de beenen dan te diep te liggen en is flink uitdrijven onmogelijk.

Eerst wanneer de leerlingen de beenbeweging perfect uitvoeren kan overgegaan worden tot het zwemmen met één bus. Als overgang wordt de leerlingen dikwijls in handen gegeven een hulpmiddel met minder drijfvermogen dan een bus bv. kleine kurken. Hierdoor komen de leerlingen beter in het water te liggen en komt ook het uitdrijven beter tot zijn recht.

De oefeningen met één bus geschieden naar den zijkant (of een trapje) van het bassin toe. De leerlingen worden zoodanig opgesteld, dat zij na een geringen afstoot van den bassinbodem uitdrijvende den zijkant van het bassin zonder het maken van bewegingen kunnen bereiken. De afstand van deze uitdrijfoefeningen wordt zooveel mogelijk opgevoerd. Direct hierna volgt de volledige

Sluiten