Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

METHODE MET DRIJFAPPARATEN

Afb. 17. Zwemmen met één bus.

zwemslag, welke op het droge is aangeleerd.

Na den afzet van den bassinbodem komen de leerlingen in de uitdrijfhouding. Bij het begin van het drijven worden de armen zijwaarts gebracht, daarop worden kalm armen en beenen ingetrokken en tegelijk met den beenslag worden de armen gestrekt, waardoor de leerling nog net tegen den zijkant van het bassin kan aantikken. Deze oefening wordt zoolang herhaald totdat de leerling dien eenen gecombineerden slag zuiver kan uitvoeren. Als deze eene slag goed wordt uitgevoerd, wordt de afstand vergroot zoodat twee slagen noodig zijn om tegen den zijwand van het bassin aan te tikken. Hoe langer de leerling na een volledigen slag uitdrijft des te beter het is.

De afstand wordt zooveel mogelijk opgevoerd. Wanneer de leerling een regelmatigen en vlotten slag heeft gekregen kan zonder bus verder geoefend worden, waarbij op dezelfde wijze wordt tewerk gegaan als met het oefenen met één bus. Evenals bij het hengelonderricht volgt hierna het zwemmen aan de lijn. De lijn wordt in den beginne strak gehouden om den leerling een veiliger gevoel te geven.

Dc Heer Bongertman wacht met het rugzwemmen niet tot de leerling een geoefend borstzwemmer is. Zoodra de leerling aan de lijn zwemt acht hij den tijd gekomen om de oefeningen voor

Sluiten