Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZWEMSLAGEN

Schoolslag.

Geheel in het midden latend in hoeverre het bij het onderwijs noodig is de schoolslag in onderdeelen te verdeelen, geven wij hieronder een beschrijving van den slag in onderdeelen, waardoor duidelijk uiteen gezet kan worden hoe en waarom de bewegingsbaan precies moet zijn, om den slag zoo economisch mogelijk te kunnen uitvoeren.

Uitgangshouding. De uitgangshouding is geheel gestrekt zooals uit teekening 18 blijkt. Vanuit deze houding wordt

begonnen, omdat dit tevens het eind van een volbrachten volledigen zwemslag is en het lichaam in deze houding het beste kan uitdrijven. Immers de weerstand, welke het lichaam in het water ondervindt is in de gestrekte houding het geringst. Het lichaam kan derhalve flink uitdrijven, waarvan de zwemmer desgewenscht kan profiteeren om een kort oogenblikje te rusten. Bovendien is dit de beste rusthouding voor het lichaam.

Het hoofd is opgericht, de voeten zijn gestrekt. De handen staan niet verticaal, maar iets schuin met de duimen naar onderen.

De eerste beweging is het gestrekt omhalen der armen tot even voor of gelijk aan de lijn van de schouders. De armen worden niet horizontaal zijwaarts gebracht, maar (in rechte lijn) iets naar de diepte, zoodat het water naar achteren, maar tevens naar onderen gedrukt wordt. Hierdoor bereikt de zwemmer, dat

Sluiten