Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLSLAG

de schouders wat hooger in het water komen, waardoor de mond vrij is en gemakkelijk ingeademd kan worden. De beweging (een

stuwbeweging) wordt niet snel maar krachtig uitgevoerd d.w.z. de armen worden niet door het water gesneden, maar met armen en handen wordt het water gepakt en krachtig weggeduwd.

De tweede beweging is het intrekken der armen en beenen. De armen worden met een zeer kleine boog onder de kin

gebracht, door een stippellijn op de teekening aangegeven. Deze boog is o.m. noodig om later, wanneer de geheele armbeweging als één geheel wordt uitgevoerd, een hoek- en rukbeweging zooveel mogelijk te voorkomen. De handen worden onder de kin vlak

gehouden, waardoor beter steun op het water wordt gevonden.

Tegelijkertijd worden de beenen ingetrokken. De hielen worden tegen elkander gehouden, de voeten blijven gestrekt en de knieën gespreid. Door deze beweging wordt veel water naar voren in plaats naar achteren verplaatst. Daarom dient deze beweging vooral rustig te geschieden, omdat op deze wijze de weerstand en dus de remming veel minder is dan bij een snelle uitvoering.

Sluiten