Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZWEMSLAGEN

De derde beweging is het naar voren strekken der armen en het spreiden der beenen. Het naar voren strekken der armen is eveneens een contrabeweging en geschiedt daarom kalm. De beenen worden met onbetrokken voeten, waardoor

met de voetzoolen het water naar achteren kan worden weggeduwd, krachtig gespreid. Onmiddellijk daarna worden de voeten gestrekt.

De laatste beweging is het sluiten der beenen, zoodat het lichaam in de uitgangshouding terug komt. Deze beweging, waarbij een groote hoeveelheid water naar achteren wordt verplaatst, geschiedt zoo krachtig mogelijk.

Van groot belang is de derde en vierde beweging, het uittrappen en sluiten der beenen, zoo spoedig mogelijk te combineeren, omdat een krachtige spreid-sluit-beweging een groote waterverplaatsing naar achteren bevordert.

Daarna worden de eerste en tweede beweging gecombineerd en ten slotte de geheele zwemslag.

Zooals gezegd wordt bij het omhalen der armen ingeademd. De inademing geschiedt bij alle zwemslagen dus ook bij den schoolslag door den mond. Meestal is de beschikbare tijd voor de inademing kort en kan alleen door den mond voldoende lucht ingezogen worden. De neuskanalen zijn voor een snelle inademing te nauw en bovendien dikwijls min of meer verstopt door waterdruppeltjes. De uitademing, welke met uitzondering van de rugslagen steeds onder water geschiedt, kan naar verkiezing door den neus of mond gebeuren. Desgewenscht kan de uitademing

Sluiten