Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BORSTCRAWL

bij den schoolslag boven water geschieden door het hoofd sterk opgeheven te houden. Dit is echter een zeer vermoeiende houding en bovendien wordt daardoor de opwaartsche druk van het water minder, hetgeen aan de snelheid afbreuk doet. Wedstrijdzwemmers houden dan ook zooveel mogelijk het hoofd in het water.

De grootste stuwkracht wordt bij den schoolslag door de beenen geleverd. Zij, die met dezen slag een flinke snelheid willen bereiken, dienen speciaal de been-beweging te beoefenen. Wedstrijd-zwemmers kan men vele honderden meters alleen met de beenen zien zwemmen. Zij houden daarbij de armen gestrekt voorwaarts. Deze zwemmers zullen den zwemslag niet geheel uitvoeren zooals hierboven beschreven. Om hoekige bewegingen te voorkomen (hoekige bewegingen werken remmend op de verkregen snelheid) ronden zij de bewegingen eenigszins af. Zie wat de beenbeweging betreft de beschrijving van de methode van zwemonderwijs van den Heer Bongertman. De armen worden gestrekt omgehaald, maar op het eind der omhaalbeweging wordt reeds met het intrekken begonnen, zoodat een vloeiende beweging ontstaat. Daarom worden de armen ook (zie de omschrijving der tweede beweging) met een kleine boog onder de kin gebracht.

Borstcrawl.

Er bestaan twee borstcrawl zwemslagen n.1. de Amerikaanscheen de Australische crawl.

Het eenige verschil tusschen beide slagen is, dat de Australische crawl rustiger wordt uitgevoerd dan de Amerikaansche. Hoofdzakelijk wordt de beenbeweging rustiger uitgevoerd. Tegen één volledige armbeweging wordt één volledige beenbeweging gemaakt, terwijl bij den Amerikaanschen crawl zes of meer beenbewegingen tegen één armbeweging worden gemaakt.

Tegenwoordig wordt vrijwel uitsluitend de Amerikaansche crawl gezwommen, omdat de veel snellere beenbeweging de snelheid uiterst gunstig beinvloed. Weliswaar verslapt op langere afstanden het beentempo nogal eens en wordt dan overgegaan tot den Australischen crawl — omdat deze minder vermoeiend is — maar voor de korte afstanden wordt zonder uitzondering de voorkeur gegeven aan de snelle beenbeweging.

Sluiten