Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZWEMSLAGEN

De crawl — en hiermede bedoelen wij nu verder den Amerikaanschen crawl — is ongetwijfeld de zwemslag waarmede de grootste snelheid kan worden bereikt. Door de vlakke ligging is het verticale weerstandsvlak tot het minimum beperkt, terwijl de contrabewegingen geen remmende invloed van eenige beteekenis uitoefenen, omdat bij de armen deze beweging boven water geschiedt en de beenen al naar gelang der beweging geen of slechts onbelangrijke remming veroorzaken. Bovendien is de crawlslag een z.g. continu-beweging, hetgeen wil zeggen een niet-onderbroken stuwbeweging. Wanneer de eene arm (of been) opgehouden heeft het water naar achteren te duwen vangt de andere arm (of been) daarmede onmiddellijk aan.

Vele jaren achtereen is men van de veronderstelling uitgegaan, dat de beenbeweging meer diende om voor de vlakke ligging van het lichaam te zorgen en minder bestemd was om stuwkracht te leveren. Dit standpunt heeft men thans geheel los gelaten en wordt de beenbeweging uitsluitend gezien als stuwbeweging. De praktijk heeft bewezen, dat de beenen enorme stuwkracht kunnen leveren, terwijl de vlakke ligging vanzelf gehandhaafd wordt. Indien echter de beenen iets dieper in het water mochten komen, waardoor het verticale weerstandsvlak wat grooter wordt, dan wordt de daardoor ontstane grootere weerstand ruimschoots gecompenseerd door de meerdere stuwkracht.

De beenbeweging wordt op verschillende wijzen uitgevoerd. Feitelijk zwemt iedereen zijn eigen stijl en zijn de bewegingen van geen twee zwemmers gelijk. Wij kunnen dan ook niet anders dan in groote lijnen de beweging aangeven.

Bij de crawlbeweging wordt het been vanuit de heup met volledig ontspannen knie op en neer bewogen, zoodanig dat de gestrekte voet ten hoogste 20 tot 25 cm onder water komt. De beweging van het geheele been dient los en soepel te zijn. De beenen worden zonder onderbreking in vlot tempo op en neer bewogen. Wanneer het eene been aan de oppervlakte is dan is het andere been 20 a 25 cm onder water. Het valt niet te ontkennen, dat de opwaartsche beweging van het been de stuwkracht levert. Dat wil niet zeggen, dat de neerwaartsche beweging soms geen stuwkracht kan leveren (hierbij speelt de soepelheid een groote rol) maar deze stuwkracht kan alleen maar geleverd worden gedurende het eerste deel der beweging, duidelijker zoolang de punt van de

Sluiten