Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BORSTCRAWL

voet niet dieper dan 15 cm onder water is. Wordt de beweging dieper uitgevoerd, dan kan van een waterverplaatsing naar achteren geen sprake meer zijn.

De praktijk heeft geleerd, dat met binnenwaartsch gedraaide voeten de meeste stuwkracht kan worden bereikt. Is het voetgewricht goed los, dan kan tegelijkertijd met het op- en neerbewegen nog een wrikbeweging worden gemaakt.

Als er bij het zwemmen één beweging is, waarbij het op het

gevoel van den leerling en op de soepelheid aankomt, dan is het zeker de crawlbeen-beweging. Dikwerf kan een zeer onbeduidende wenteling van het been of een wat minder of meer gestrekte houding van de voet de stuwkracht der beweging belangrijk verhoogen. Daarom kan de instructeur niet veel meer doen dan den leerling op oogenschijnlijk onbelangrijke wijzigingen in de houding van been en voet te wijzen en moet het verder aan den leerling overgelaten worden om langs den weg van het gevoel uit te zoeken in welke houding en op welke wijze de meeste stuwkracht wordt bereikt.

Wij gelooven niet, dat een perfecte en succesvolle beenbeweging is te leeren. Onze kampioenen en recordhouders (sters) zwommen reeds voordat zij onder leiding van een trainer kwamen geheel uit eigen beweging een goede en doeltreffende beenbeweging. Mogelijk heeft de natuurlijke wijze van zwemonderricht hierop invloed uitgeoefend. Indien dit echter niet het geval is, dan danken zij de doeltreffende beenbeweging geheel aan toevallige oorzaken, aan een buitengewonen aanleg of aan een op dit punt sterk ontwikkeld gevoel. Vanzelfsprekend is intusschen, dat het optreden van instructeur of trainer wel van groote beteekenis kan zijn, wan-

Sluiten