Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

DE ZWEMSLAGEN

neer de leerlingen op zeer jongen leeftijd onder leiding komen. Hiermede is niet gezegd, dat leerlingen zonder den noodigen aanleg een perfecten crawl zullen leeren. Maar een feit is, dat hoe jonger met de crawlbeweging wordt aangevangen des te beter resultaat verwacht kan worden.

De beenbeweging is het voornaamste onderdeel van den zwemslag. Zonder een goede beenbeweging is geen vlakke ligging en daardoor geen zuivere armbeweging mogelijk. Aan deze beweging dient de meeste aandacht te worden besteed. Onze wedstrijdzwemmers beoefenen dagelijks uitsluitend de beenbeweging. Daarbij worden de armen gestrekt voorwaarts gehouden. Omdat zonder armbeweging de mond moeilijk boven water gebracht kan worden en daardoor een regelmatige ademhaling niet goed mogelijk is, wordt dikwijls gebruik gemaakt van de plank, welke door de gestrekte armen door het water wordt voortgeduwd. Hierdoor wordt het boven water brengen van den mond vergemakkelijkt. Ook kan de beenbeweging uitsluitend in ondiep water worden beoefend in den ligsteun of met de handen aan de stang op de lijn van het wateroppervlak.

De armbeweging wordt eveneens op verschillende wijze uitgevoerd. Het verschil zit voornamelijk in het boven water naar voren brengen van den arm. De arm wordt langs het hoofd even voor het hoofd in het water gestoken. Met kracht wordt door den arm, waarvan de elleboog flauw gebogen is, en met de vlakke hand het water naar achteren geduwd, waarbij de arm zoo diep mogelijk

Sluiten