Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RUGSLAGEN

duimen in elkander gehaakt. Nog steeds wordt aan deze uitvoering der armbeweging vastgehouden. Naar onze meening heeft het geen zin den arm in het verlengde van het lichaam in het water te brengen, omdat in het begin van den omhaal van een waterverplaatsing naar achteren — en hier gaat het om — weinig sprake kan zijn. Het wil ons dan ook voorkomen, dat zonder bezwaar de armen, evenals bij den rugcrawl, iets verder in het

water gebracht kunnen worden, zoodat de arm met den zijkant van het lichaam een hoek van 150 graden vormt.

Bij het overhalen der armen wordt ingeademd, bij den doorhaal uitgeademd.

Als wedstrijdslag heeft de samengestelde rugslag afgedaan, omdat met den rugcrawl veel grootere snelheid valt te bereiken. Voor hen, die de zwemsport beoefenen met andere bedoelingen dan zoo snel mogelijk door het water te gaan, blijft deze slag een zeer aantrekkelijke, niet alleen om zijn rustige groote bewegingen, maar bovenal omdat deze slag uit een oogpunt van lichamelijk ontwikkeling ongetwijfeld de beste zwemslag is.

Rug-crawl.

Ook bij dezen zwemslag is de beenbeweging het belangrijkste

Sluiten