Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERIGE ZWEMSLAGEN

flinke stuwkracht kan uitvoeren. Eerst daarna wordt de armbeweging er aan toegevoegd.

Overige zwemslagen.

Allereerst een opsomming van de nog niet besproken zwemslagen. Het zijn: Zeemansslag, Gewone Zijslag, Spaansche Slag, Northern Kick, Trudgeon, en Trudgeon-Crawl.

De Zeemansslag, Gewone zijslag en Spaansche slag hebben geen sportieve waarde meer. Zij worden echter nog veel beoefend door den gewonen zwemmer, omdat nu éénmaal niet iedereen den rug- of borstcrawl kan leeren of een der andere zwemslagen, terwijl men toch gaarne eenige variatie brengt in zijn wijze van voortbeweging door het water.

Zeemansslag. Deze slag zou de schoolslag op de zijde genoemd kunnen worden. Hij is ontstaan, doordat vooral oudere menschen bij het schoolslagzwemmen het ophouden van het hoofd om den mond vrij te krijgen van het water nogal vermoeiend vonden. Jongere zwemmers hebben daar in den regel minder last van, omdat zij door de groote snelheid hooger in het water komen te liggen en dus den mond gemakkelijker vrij maken.

Bij den zeemansslag draait het heele lichaam (en ook het hoofd) wat op de zijde, waardoor de mond vanzelf iets boven water komt. Het is natuurlijk niet mogelijk in deze houding een zuivere schoolslag te zwemmen, omdat dan een been en een arm boven water zou komen. De beweging van het onderste been geschiedt daardoor meer naar de diepte, van het andere been iets meer naar voren. Ook de armbeweging is wat gewijzigd. Onmiddellijk zal de zwemmer de noodzakelijke verandering in de bewegingsbaan aanvoelen en deze geheel uit eigen beweging aanbrengen, zoodat een verdere uiteenzetting overbodig is.

De Spaansche Slag. Deze slag is al heel eenvoudig te beschrijven. De armen worden beurtelings over en door het water gehaald zooals bij den crawl, terwijl de schoolslagbeenbeweging wordt uitgevoerd. Tegenover één door- en overhaal der beide armen staat één beenbeweging.

Ook deze slag is voor zwemmers, die moeilijk een meer sportieve zwemslag kunnen leeren een aantrekkelijke slag. Het lichaam

Sluiten