Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZWEMSLAGEN

komt wat schuin in het water te liggen en daardoor is het ophouden van het hoofd minder vermoeiend.

Gewone Z ij s 1 a g. Bij dezen zwemslag wordt de beenbeweging van den zeemansslag uitgevoerd, dus de in verband met de ligging gewijzigde schoolslagbeweging. De armbeweging is vrijwel gelijk aan die van de Northern Kick en verwijzen wij naar de beschrijving van dezen slag.

Northern Kick. De Northern Kick heeft zijn sportieve waarde nog niet verloren, omdat bij de officieele wissel-slagestafette een zijslag gezwommen moet worden, en daarvoor alleen deze slag in aanmerking kan komen, omdat deze inderdaad

geheel op de zijde wordt gezwommen. Het doet er niet toe op welke zijde de slag wordt uitgevoerd. De zwemmer kan dit naar eigen verkiezing regelen.

De beenbeweging is een z.g. schaarbeweging. De praktijk heeft bewezen, dat

Afb. 32. De schaarbeweging. De stand deze beweging meer stuwonmiddellijk na de opening. Voor het kracht levert dan van den

sluiten worden de voeten gestrekt. schoolslag en de contrabe-

wegingen minder remmend werken.

Aannemende, dat het lichaam op de rechterzijde ligt, dan is het rechterbeen onder en het linkerbeen boven. Het bovenste been ligt aan de oppervlakte van het water. De beenen zijn gesloten, de voeten gestrekt.

Het bovenste been wordt een weinig in de knie gebogen en met gestrekte voet door een buiging in de heup naar voren gebracht. Het onderste been wordt sterk in de knie gebogen naar achteren verplaatst. Beide beenen blijven aan de oppervlakte van het water. Is het onderste been niet aan de oppervlakte, dan wordt of het been niet horizontaal naar achteren geplaatst of het lichaam ligt niet zuiver op de zijde. Het openen der beenen is vanzelfsprekend een contra-beweging en geschiedt dus kalm en geleidelijk. Het sluiten geschiedt evenals bij den schoolslag krachtig. De voornaamste stuwvlakken zijn de voet en het scheenbeen van het onderste been en de achterkant van het bovenste been. Na de

Sluiten