Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZWEMSLAGEN

bereikt worden. De veel vermoeiender bewegingen en de korte tijd, welke voor de inademing beschikbaar is, zullen het echter velen zwemmers onmogelijk maken een tempo vol te houden, dat voortdurend een grootere snelheid dan van de trudgeon tot gevolg heeft. Trudgeon-zwemmers kunnen het aanvangstempo beter tot het einde toe vol houden en verspelen zeker niet hun kansen op een eerste plaats, omdat de crawlzwemmer in het begin eenige voorsprong weet te veroveren.

Bij de trudgeon wordt evenals bij de Northern Kick een schaarbeenbeweging gemaakt. Beide bewegingen zijn echter niet precies gelijk. Bij de Northern Kick blijft het lichaam op de zijde liggen en worden in deze houding de beenen geopend en gesloten. Bij de Trudgeon ligt het lichaam op de borst en worden de beenen geopend, terwijl de romp een wenteling van plm. 45 graden naar de zijde maakt. Onderwijl, dat de beenen gesloten worden, draait de romp weer op de borst. De stuwing wordt daardoor meer geleverd door den binnenkant der beenen dan zooals bij de Northern Kick door voor- en achterzijde.

De armbeweging is gelijk aan die van den crawl. Doordat de romp naar de zijde wentelt zal de uithaal en de overhaal van den bovensten arm heel wat vlotter gaan dan bij den crawl, terwijl de doorhaal van den ondersten arm dieper zal zijn. Hierbij zij opgemerkt, dat de romp weer geheel in borstligging moet komen, daar anders deze arm niet uit het water gebracht kan worden. De zwemmer kan zoowel naar de rechter als de linker zijde draaien. Wordt de romp op de rechterzijde gedraaid, dan worden de beenen geopend en gesloten gedurende den doorhaal van den rechter en het overhalen van den linker arm. De beenen blijven werkeloos gedurende den doorhaal van den linker arm of tijdens het naar voren brengen van den rechter arm.

Tegelijk met de opening der beenen wordt ingeademd. Immers de romp en het hoofd worden op dat moment naar de zijde gedraaid en is alle gelegenheid voor een rustige en diepe inademing.

Trudgeon crawl.

Het eenige verschil tusschen de trudgeon en de trudgeon-crawl is, dat gedurende den tijd dat bij de trudgeon de beenen werkeloos gesloten blijven liggen bij den trudgeon-crawl eenige crawlbeenbewegingen worden gemaakt. Deze bewegingen verschillen niet van den gewonen crawl.

Sluiten