Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STARTEN EN KEEREN

Afb. 36. Op deze foto komen alleen zwemsters voor met internationale reputatie. Men ziet, dat bij enkelen van een glijden op het water geen sprake kan zijn.

aangetikt dan wordt de arm met vlakke hand tegen den zijwand geplaatst, onmiddellijk gebogen, waardoor het lichaam zijn snelheid behoudt en het hoofd vlak bij den zijwand komt. Zoodra het hoofd even voor den zijwand is, wordt het geheele lichaam als het ware ingetrokken, hoofd en romp naar rechts gedraaid, zoodanig dat de zijde van den romp zoo dicht mogelijk langs den kant glijdt.

Met den anderen arm wordt het draaien bevorderd. Het geheele lichaam beschrijft dus een zoo klein mogelijke boog naar rechts zoo dicht mogelijk langs den zijwand. De voeten worden daarna tegen den wand geplaatst en zoodra de romp volledig is omgedraaid een krachtigen afzet gemaakt.

Bij den aantik met de rechterhand geschiedt het draaien naar links. Daar het niet mogelijk is voortdurend met een bepaalde hand aan te tikken zal de wedstrijdzwemmer zoowel den draai naar rechts als naar links volkomen moeten beheerschen. De grootste fout, welke bij het nemen van een keerpunt gemaakt wordt, is, dat de zwemmer niet voldoende dicht naar den zijkant van het bassin toezwemt, waardoor de romp te ver van den zijkant afdraait en de beenen met onvoldoende buiging in de knieën tegen den wand worden geplaatst.

Wanneer met beide handen moet worden aangetikt, wordt de

Sluiten