Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEEREN

eene hand iets lager dan de andere geplaatst, waardoor de draai wordt vergemakkelijkt. Op dezelfde wijze als hierboven aangegeven wordt gedraaid. De zwemmer laat het lichaam zoo dicht mogelijk door de armen te buigen naar den kant toekomen trekt daarna het lichaam in, draait, terwijl de romp langs den kant schuift en zet de voeten er tegen. De knieën zijn ook nu weer sterk gebogen om een krachtigen afzet te bevorderen.

Daar steeds met beide handen tegelijk wordt aangetikt kan volstaan worden den draai naar één zijde te beoefenen.

Het keeren bij het rugzwemmen levert veel meer moeilijkheden op, omdat de zwemmer dikwijls slecht kan zien hoever hij van den zijwand af is en daardoor niet in staat is zoodanig te zwemmen, dat hij goed uitkomt. Hierbij speelt routine een groote rol. Overigens gelden voor het draaien op den rug dezelfde aanwijzingen als voor de borst.

Den laatsten tijd wordt veel aandacht geschonken aan de z.g.n. Kiefer-methode. Wanneer de rugzwemmer met één hand heeft aangetikt laat hij het lichaam weer zoo dicht mogelijk naar den kant toekomen, zoodat het hoofd den kant raakt. Nu worden de beenen ingetrokken en de voeten over het hoofd geworpen. De voeten komen dan tegen den zijwand aan, terwijl het hoofd en de romp vanzelf van den zijwand afgaan. Door deze wenteling om de breedte as is het lichaam in borstligging gekomen. Daarom dient even voordat het lichaam volledig gestrekt is een draai om de lengteas te worden gemaakt. Tegelijkertijd wordt krachtig afgezet.

De „Kiefer”-draai kost mits de zwemmer de beweging in finesses beheerscht veel minder tijd dan de oude methode. Van het grootste belang is echter, dat de zwemmer er voor zorgt, dat de voeten den zijwand stevig raken, terwijl de knieën sterk gebogen zijn. Indien dit niet het geval is kan niet of slechts zeer gebrekkig afgezet worden. Zij, die de Kieferdraai niet goed beheerschen doen beter de oude methode toe te passen, omdat bij deze wijze van keeren minder risico geloopen wordt.

Sluiten