Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ADEMHALING

Met uitzondering van de natuurlijke methode voor zwemonderricht wordt bij het zwemonderwijs betrekkelijk weinig aandacht aan de ademhaling besteed. Ook bij de training van wedstrijdzwemmers ziet men nogal eens, dat de geheele ademhaling verwaarloosd wordt en feitelijk alleen op de technisch zuivere uitvoering van den zwemslag wordt gelet.

Deze verwaarloozing moet voor een goed deel toegeschreven worden aan het feit, dat men het groote belang van een goede en regelmatige ademhaling onvoldoende inziet of dat men met op de hoogte is met de verschillende wijzen, waarop een regelmatige ademhaling is aan te leeren.

Veel te veel wordt aan de leerlingen zelf overgelaten een goede ademhaling te leeren of om de geschikte momenten voor de in- en uitademing te vinden. Dit heeft tot gevolg, dat dikwijls van een geforceerde ademhaling sprake is of dat de leerling te onregelmatig zal in- of uitademen. Wanneer de ademhaling niet regelmatig en niet voldoende diep is zal iedere zwemmer heel spoedig vermoeid zijn of uitgeput raken, terwijl benauwdheden door verslikken of door het inzuigen van vocht menigen beoefenaar van de zwemkunst onaangename, om niet te zeggen angstige oogenblikken heeft bezorgd.

Bij de natuurlijke methode van zwemonderricht worden alle oefeningen, welke daarvoor in aanmerking komen, zoodra de leerlingen de oefeningen machtig zijn, herhaald met op juiste wijze in -en uitademen. Maar voordat met de eigenlijke oefeningen wordt aangevangen worden reeds allerlei ademhalingsoefeningen gehouden. Deze oefeningen komen hierop neer, dat boven water wordt in- en onder water wordt uitgeademd, terwijl het tempo daarvan geheel in overeenstemming moet zijn met de normale ademhaling. Met jonge kinderen zouden wij kunnen beginnen met het eenvoudige spelletje n.1. zittende op den bodem van het bassin na een diepe inademing het hoofd vooroverbuigen en belletjes blazen. De zwemonderwijzer met fantasie zal de mogelijkheden, welke een bepaald bassin biedt weten te benutten om vervolgens allerlei spelletjes te verzinnen, waarbij de leerling in regelmatig tempo onder en boven water is. Hierbij zij opge-

Sluiten