Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ADEMHALING

merkt, dat gedurende de overwinning van de watervrees de leerling wel uit eigen beweging zal wennen aan de ademhaling met den romp onder water. In het begin gaat het er bij de oefeningen meer om, dat de leerling boven water in- en onder water uitademt. Later komt het juiste tempo der ademhaling door daarmede met de oefeningen en spelletjes rekening te houden vanzelf wel.

Wij merkten reeds op, dat bij het natuurlijk zwemonderwijs aan alle oefeningen welke daarvoor in aanmerking komen de ademhaling onmiddellijk wordt toegevoegd. Zoodra — om enkele voorbeelden te geven — de leerlingen in zittende houding de armbeweging goed kunnen uitvoeren, wordt diezelfde oefening, maar nu met de ademhaling herhaald. Het is fout de aandacht van den leerling op twee punten n.1. op de uitvoering der beweging en op de ademhaling te concentreeren. Daar lijdt of het een of het ander onder. Daarom dient de leerling de beweging volkomen te beheerschen, alvorens de ademhaling daaraan kan worden toegevoegd.

Kunnen de leerlingen de beenbeweging na den afzet van den zijwand goed uitvoeren dan wordt diezelfde oefening herhaald met het opheffen van het hoofd voor de inademing. Vrijwel aan alle oefeningen van de natuurlijke methode kan de ademhaling toegevoegd worden, zoowel bij de meest eenvoudige als bij de meer ingewikkelde.

Inschakeling van de ademhaling bij de hengelmethode is niet mogelijk, omdat bij deze wijze van zwemonderricht alle aandacht van den leerling is geconcentreerd op de correcte uitvoering der beweging. De methode is te veel kunstmatig en te weinig soepel om den aan den hengel hangenden leerling een regelmatige ademhaling te leeren. Bovendien wordt door den hengel het hoofd voortdurend boven water gehouden, waardoor de leerling volop gelegenheid heeft in te ademen en van een uitademing onder water geen sprake kan zijn. Bij deze methode moet de leerling dan ook zelf maar zien hoe hij de ademhaling regelt, tenzij de instructeur na de hengellessen controle uitoefent op de door dezen leerling uit te voeren ademhalingsoefeningen.

Bij de methode Bongertman kunnen de ademhalingsoefeningen even gemakkelijk toegevoegd worden als bij de natuurlijke methode. Een bezwaar is echter, dat de leerling door de bussen met

Sluiten