Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ADEMHALING

het hoofd te hoog boven water ligt en de mond te weinig onder water komt. De beoefening der ademhaling gaat dan ook beter met één dan met twee bussen.

Voor den wedstrijdzwemmer is een regelmatige en ongestoorde diepe ademhaling van de allergrootste beteekenis. Nog veel te veel gaat men uit van de gedachte, dat de opvoering der snelheid uitsluitend verkregen kan worden door de verbetering van de techniek van den zwemslag. Te weinig wordt nog beseft, dat de technisch zuivere uitvoering van den zwemslag weliswaar een rol van beteekenis speelt, maar dat het uithoudingsvermogen van grooter belang is. Zij, die niet volslagen leek zijn in de zwemwereld zullen meer dan eens zwemmers hebben gezien, die technisch een zeer slechten slag zwommen, maar desondanks enorme snelheid wisten te bereiken. Deze snelheid is een gevolg van groote kracht en van een sterk uithoudingsvermogen, dank zij hun goede en regelmatige ademhaling. Er is eens iemand geweest, die gezegd heeft: men loopt niet op zijn voeten maar op zijn longen. Met andere woorden het komt niet in de eerste plaats op de techniek aan, maar op het uithoudingsvermogen. Wij willen hiermede zeker niet beweren, dat de techniek wel wat verwaarloosd mag worden, het tegendeel is het geval. Maar men bedenke wel, dat met een goede technische uitvoering der zwembeweging, welke niet voortdurend gesteund wordt door een krachtige beweging, dank zij een sterk uithoudingsvermogen weinig te bereiken valt. Daar het uithoudingsvermogen gedurende een bepaalde prestatie alleen te handhaven is, wanneer de ademhaling uitstekend functionneert zij hieraan alle aandacht gewijd. Menig kampioenschap is verloren, doordat het den zwemmer in de laatste oogenblikken aan de noodige spirit ontbrak, omdat zijn lichaam afgemat was door een verwaarloosde ademhaling.

Voor den wedstrijdzwemmer, die zich gemakkelijk in het water beweegt is het vinden van ademhalingsoefeningen vrij eenvoudig. De ademhaling zou beoefend kunnen wórden bij het zwemmen met de plank, zooals bij de beschrijving van den crawl werd besproken. Algemeen bekend is, dat hoe meer het lichaam presteert des te sneller de ademhaling wordt. In verband hiermede moeten de oefeningen, welke speciaal voor de ademhaling worden gehouden vrij zwaar zijn om ongedwongen een tempo der adem-

Sluiten