Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMINRICHTINGEN EN WEDSTRIJDEN

Afb. 39. Het kale zwembad is uit de mode getaakt.

richting door een weing ingrijpende verbouwing gemakkelijk wat meer in overeenstemming te brengen met de geest des tijds. Voorts is in tal van kleinere inrichtingen, dank zij eenvoud en primitieve bouw een sfeer van gezelligheid te vinden, waardoor deze inrichtingen de voorkeur van vele zwemmers zeker niet zullen verliezen. De zwemmers zoeken tenslotte niet alleen ontspanning, maar ook een zekere sfeer van gezelligheid. Die sfeer is in de natuurbaden, welke in den regel een tiental malen grooter oppervlak beslaan dan de oudere inrichtingen niet te vinden en zal daar ook nooit gevonden worden. Daardoor kunnen wij zien, dat in de onmiddellijke omgeving van een of ander inderdaad schitterend natuurbad de kleine ouderwetsche inrichting uitstekend floreert, dank zij een zekere aantrekkelijkheid en een zekere intimiteit, die in de nieuwe groote natuurbaden volkomen verloren is gegaan. Onnoodig te zeggen, dat dit alleen het geval kan zijn, wanneer de oude inrichting, zij het dan ook op primitieve wijze, eenigszins tegemoet kan komen aan de huidige verlangens der zwemmers.

De ouderwetsche inrichting, waar in feite alleen gelegenheid was om te zwemmen of om het zwemmen te leeren heeft afgedaan. Dat is maar goed ook. Het zwemmen moge van groote waarde voor de gezondheid van den zwemmer zijn van veel verstrekkender

Sluiten