Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURBADEN

Afb. 40. Het natuurbad „Berg en Bosch” te Apeldoorn.

beteekenis is, wanneer tot het zwembad tevens kan behooren het lucht- en zonnebad en alle gelegenheid is om het lichaam nog iets anders te laten uitvoeren dan de enkele zwembeweging.

De natuurbaden zijn zeer groot, d.w.z. beslaan een uitgestrekte oppervlakte. Deze inrichtingen kunnen moeilijk klein zijn, omdat het juist de bedoeling is, dat de in zwemcostuum gestoken bezoekers zich vrij door en in de natuur kunnen bewegen. Tot de natuurbaden behooren dan ook in den regel uitgebreide zandvlakten, stukken bosch of heide, terwijl niet zelden groote grasvlakten, waarop allerlei spelen beoefend kunnen worden, aangelegd zijn. Volop is vanzelfsprekend gelegenheid voor het nemen van zonnebaden.

Enorme ondiepe bassins geven gelegenheid in, met, en op het water te spelen. Hier en daar treft men naast de ondiepe bassins vijvers aan van vele honderden meters lengte, waar het kanovaren beoefend kan worden of vermaak gezocht wordt met andere soorten van vaartuigen, zooals b.v. raderbootjes. De eigenlijke zwembassins zijn in verhouding tot de ondiepe bassins betrekkelijk klein al zijn zij op zich zelf nog van respectable afmetingen. In enkele inrichtingen in ons land is een golven-installatie gemaakt, waardoor het water met kracht in beweging wordt gebracht en golven onstaan, welke veel overeenstemming vertoonen met de bekende rollers aan onze Noordzee stranden.

Sluiten