Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMINRICHTINGEN EN WEDSTRIJDEN

Afb. 41. Het natuurbad „Berg en Bosch” te Apeldoorn.

Het zal een ieder zonder meer duidelijk zijn, dat deze — misschien soms wel overdreven — groote inrichtingen alleen dan loonend geëxploteerd kunnen worden, wanneer op de warme dagen vele duizenden bezoekers geborgen kunnen worden. De zomer is betrekkelijk kort en het aantal dagen, dat de temperatuur zoodanig is, dat de menschen naar een bad snakken is niet zoo heel groot. De enkele hittegolf dagen moeten dan ook maar al te dikwijls voor de exploitatie uitgebuit worden. Nu zijn de inrichtingen op zich zelf groot genoeg om vele duizenden bezoekers tegelijk te bergen. De eenige moeilijkheid is voor iedere bezoeker kleedgelegenheid te hebben. Daarom wordt in de natuurbaden het z.g.n. wissel — cabine systeem toegepast. Het aantal kleedkamers is beperkt en deze kamertjes worden uitsluitend gebruikt voor het aan- en uitkleeden. De kleeren worden aan een haak gehangen of in een bak geborgen en afgegeven in de garderobe. De kleeren blijven dus niet in het kamertje achter. De cabine komt derhalve onmiddellijk na het uitkleeden weer vrij. Wil men naar huis dan wordt de haak of bak met kleeren aan de garderobe gehaald en voor het aankleeden op een kamertje beslag gelegd. Op deze wijze kunnen met een betrekkelijk klein aantal kamertjes vele duizenden bezoekers verwerkt worden. Het systeem wordt den laatsten tijd ook al in kleinere inrichtingen toegepast.

Sluiten