Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WATERSPELEN

Afb. 42. Het spel ‘met den gtooten bal.

Waterspelen.

Wij hebben reeds eerder gezegd, dat in de natuurbaden en trouwens ook in de daarvoor in aanmerking komende kleinere zweminrichtingen meer gespeeld dan gezwommen wordt. Dat is heel logisch ook, omdat de meeste menschen het zwemmen zonder meer niet zoolang kunnen volhouden en bovendien honderden meters zwemmen een vrij saaie ontspanning vinden. Er zijn maar heel weinig menschen, die een half uurtje achter elkander zwemmen prettig vinden. Verreweg de meesten, beter is misschien te zeggen op een enkele uitzondering na vindt iedereen een baantje van 50 of 100 meter meer dan voldoende. De groote massa speelt, kruipt in en uit het water of oefent om wat meer te kunnen presteeren dan de gemiddelde zwemmer. Dat geoefen is op zichzelf weer een spel, in ieder geval een werkje, dat heel wat amusanter is dan baantje na baantje te zwemmen.

Hoe het ook zij, tegenwoordig wordt in onze inrichtingen weinig gezwommen en veel gespeeld. De spelen, welke beoefend worden zijn niet moeilijk. Iedereen kan er aan deelnemen, zwemmers en niet zwemmers. De laatsten zullen zich echter tot de ondiepe bassins moeten bepalen. Voor de spelen zijn geen bepaalde regels, er zijn ook geen leeftijdsgrenzen gesteld, terwijl het aantal deelnemers ongeli miteerd is. In zekeren zin geldt hier hoe meer zielen

Sluiten