Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMINRICHTINGEN EN WEDSTRIJDEN

Afb. 43. De glijbaan.

hoe meer vreugd. Het eene spel verschilt van het ander, toch zijn alle spelen even eenvoudig en hebben zij dit gemeen, dat ieder spel niets meer en niets minder is dan een zorgeloos gestoei en geplas in, op en met het water.

De drijvende balk heefit de jeugd nog nimmer verveeld en menige heer of dame op leeftijd is met een gevoel van dankbare voldaanheid naar huis gegaan, omdat zijn of haar prestaties met dezen balk nog zoo gek niet waren.

Het groote drijvende vlot heeft nooit over gebrek aan belangstelling te klagen. Tientallen verdringen zich uren achtereen om het vlot, sjouwen, trekken, duwen, sleepen zich er op of rollen er af. Rond het vlot is voortdurend gestoei, geplas en plezier. De vreugde stijgt ten top als het enkele krachtige jongens en mannen gelukt het vlot te laten kantelen en de geheele bevolking in het water glijdt.

Het spel met den grooten bal, de pushbal, is evenmin als de voorgaande spelen aan leeftijds-grenzen gebonden. Evenals bij het spel met het vlot, waarbij de een den ander er op sleept en de ander den eerste er weer aftrekt, zijn ook bij het spel met den grooten bal twee partijen. Veel zorg maakt men zich in den regel niet over de verdeeling der partijen. Dat regelt zich van zelf wel. Daarbij komt, dat zoodra twee zwemmers bij den bal zijn de een met

Sluiten