Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WATERSPELEN

Afb. 44. Raderbootjes.

den bal altijd precies de andere kant op wil als de ander.

De glijbaan is weer een heel ander stuk speelgoed, waarbij een klimpartij niet achterwege kan blijven. Ook dit speelgoed, dat waarlijk niet nieuwerwetsch is, heeft in den loop der jaren nog niets van zijn bekoring verloren.

Amusement en ontspanning bieden voorts de drijvende rubber zwaantjes of bootjes, de cano’s, de raderbootjes enz. enz. En het is alles echte vreugde, welke jongeren en ouderen daarmede beleven. Het is echte blijheid, de ware ontspanning van lichaam en geest. Waarlijk de zweminrichting is het oord voor de volmaakte ontspanning.

Bovengenoemde spelen kunnen evengoed in diepe als in ondiepe bassins beoefend worden. Het spel met het vlot lijkt ons intusschen minder geschikt voor diepe bassin, omdat de daaraan verbonden gevaren n.1. onder het vlot te geraken, niet denkbeeldig zijn.

Een buitengewoon geliefd spel voor diep en ondiep water is het krijgertje spelen, vooral wanneer de inrichting goed bezet is en de talrijke bezoekers, balken en vlotten enz. prachtige hindernissen voor de tegenpartij vormen. Springen en duiken hoort bij het zwemmen. Een sprong of duik van de 3 of 5 meter plank is voor menigeen nog altijd een bijzondere prestatie, in ieder geval

Sluiten