Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMINRICHTINGEN EN WEDSTRIJDEN

zoo’n een prestatie, dat men zich meer voelt dan een „geoefend zwemmer”. Ieder mensch wil graag iets meer presteeren en iets meer zijn dan den ander. De springplanken zijn dan ook overbevolkt en op zich zelf reeds een oord van ontspanning, vermaak en plezier. Bordjes-duiken en onder water zwemmen is weer een geheel ander spel. Het vereischt een zekere handigheid en het is een sportief genoegen die handigheid onder de knie te krijgen.

Het aantal spelletjes dat gespeeld kan worden is groot. De fantasie der spelers doet ieder oogenblik een nieuw spel ontstaan en ieder spel verschaft nieuwe vreugde en nieuwe ontspanning.

Het Spel met het Water, het eenvoudige gestoei en geplas in en met het water is niet nieuw. Het is reeds vele en vele eeuwen oud. Desondanks is het spel nieuw gebleven en heeft het niets van zijn bekoring verloren al heeft het dan ook vele en velerlei up and downs meegemaakt. Nog steeds is ieder zwembad opnieuw een heerlijke verfrissching en ontspanning en dat zal zoo blijven ook, omdat van het water, maar dan ook alleen van het water gezegd kan worden, het is een ware verkwikking voor lichaam en geest.

Het wedstrijdzwemmen.

Voor het wedstrijdzwemmen dienen aan de zwembassins speciale eischen gesteld te worden. De voornaamste zijn wel, dat de wedstrijdbaan precies 25 of 50 meter lang is en door duidelijk zichtbare loodrechte wanden wordt begrensd om het afzetten met de beenen bij een keerpunt mogelijk te maken. De starthoogten mogen niet hooger zijn dan 1.50 meter en niet lager dan 30 cm. De beste starthoogte is ongeveer 40 cm. De zwembaan moet genummerd zijn en aan beide zijden afgebakend, hetzij door den wand van het zwembassin, hetzij door lijnen voorzien van goed zichtbare kurken. De zwembanen moeten tenminste 3 meter breed zijn.

De leiding van den wedstrijd berust in de handen van de jury, waarvan de kamprechter wel het voornaamste lid is, omdat deze er voor té zorgen heeft, dat de reglementen worden nageleefd en omdat hij beslist in gevallen, waarover verschil van meening bestaat. Een andere belangrijke functionnaris is de starter. De

Sluiten