Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WED STRIJDZWEMMEN

Afb. 45. De zwembaan en een perfecten crawl, (alleen moet de duim tegen de vingers zijn aangesloten).

taak van den starter bepaalt zich uitsluitend tot het starten der deelnemers, d.w.z. zoodra de deelnemers foutloos gestart zijn, staan zij niet meer onder controle van den starter, maar onder die van de overige juryleden. Gestart wordt op schot, fluitsignaal of op het commando „af”, vooraf gegaan door den uitroep „Deelnemers klaar”. De starter moet zich zoodanig opstellen, dat hij een goed overzicht over de deelnemers heeft. Door meerdere schoten of aanhoudend fluitsignaal roept hij de deelnemers bij een valsche start terug.

De tijdwaarnemers nemen de tijden op. De chronometers worden in werking gesteld tegelijk met het startsignaal en stilgezet zoodra de deelnemers met één of beide handen het eindpunt hebben aangetikt.

De keerpunt-commissarissen hebben tot taak het keeren der deelnemers te controleeren, d.w.z. na te gaan of overeenkomstig de voorschriften met één of beide handen aangetikt wordt en of het lichaam (indien voorgeschreven) gedurende den draai op borst-, zij- of rug blijft liggen.

Tenslotte is aan de jury nog toegevoegd een secretaris, die de administratie bijhoudt en het procesverbaal van de wedstrijden opmaakt. Voor het waterpolo en schoonspringen worden speciale

Manger, Zwemmen 5

Sluiten