Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMINRICHTINGEN EN WEDSTRIJDEN

functionnarissen benoemd. Aan de door den Koninklijke Nederlandsche Zwembond of aan de door de kringen of afdeelingen en aangesloten vereenigingen te houden wedstrijden mogen slechts amateurs deelnemen, die voorzien zijn van een startkaart. De zwemmers zijn al naar gelang van leeftijd en prestaties verdeeld in vier klassen n.1. aspiranten, nieuwelingen, juniores en seniores. Door de K.N.Z.B. zijn voor nieuwelingen, juniores en seniores een aantal kampioenschappen ingesteld. Vanzelfsprekend bestaat voor deze banen de meestê belangstelling. Voor de seniores betreffen de kampioenschappen de volgende banen. Ter oriëntatie hebben wij achter de nummers de tijden vermeld, waarmee in 1935 beslag op het kampioenschap werd gelegd. De in ons land gevestigde recordtijden liggen zonder onderscheid, soms zelfs zeer belangrijk,

onder deze tijden.

Dames:

400 meter vrije slag 100 meter vrije slag 200 meter schoolslag

100 meter rugslag

300 meter wisselslag pers

4 x 100 meter vrije slag estafette

5 X 50 meter vrije slag estaffette 3 X 50 meter wisselslag estaffette schoonspringen.

Heeren:

1500 meter vrije slag 22 min. 22.8 sec.

400 meter vrije slag 5 27*2 sec'

200 meter vrije slag 2 min. 24.2 sec.

100 meter vrije slag 1 min. 2.2 sec.

200 meter schoolslag 2 min. 56.2 sec.

100 meter rugslag 1 min. 13.6 sec.

4 x 200 meter vrije slag estafette 10 min. 16.2 sec.

4 x 100 meter estafette 4 ndn. 21.6 sec.

5X50 meter vrije slag estafette 2 min. 20.6 sec.

3 X 50 meter estafette wisselslag 1 min. 37 sec.

300 meter wisselslag pers 4 min. 18.2 sec.

Schoonspringen.

5 min. 38,8 sec. 1 min. 7 sec.

3 min. 13.4 sec.

1 min. 21 sec.

4 min. 41.4 sec. 4 min. 53 sec.

2 min. 40.8 sec. 1 min. 52 sec.

Sluiten