Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEMINRICHTINGEN EN WEDSTRIJDEN

Afb. 46. Hindemiszwemmen.

of onderdoor moet zwemmen. Men kan zooveel hindernissen maken als men wil, zoonoodig kunnen de springplanken erbij betrokken worden.

Een bijzondere handigheid en een goed machtig zijn van de zwemkunst vereischt de wedstrijd, waarbij van de zwemmers verlangd wordt in den korst mogelijken tijd in het water een broek uit- en aan te trekken.

Het werpen van een bal door een bepaald doel is eveneens een spel, dat veel handigheid en oefening vereischt evenals de wedstrijden in het zwemmen met den bal. De afvalrace, waarbij alle deelnemers zich langs de zijden van het bassin opstellen en op een bepaald signaal tegelijk naar den overkant vertrekken is een wedstrijd, waaraan tientallen zwemmers kunnen deelnemen. Hij of zij, die het laatst aan den overkant is valt af. Is het aantal deelnemers bijzonder groot dan vallen er twee of drie tegelijk af. Telkens wordt het bassin in de breedte overgezwommen. Dit wordt zoolang volgehouden tot er één zwemmer over is. Vanzelfsprekend moet het bassin niet te breed zijn, een breedte van 15 meter is meer dan voldoende. Aan beide lengtezijde moet ongeveer 1 meter onder water een steun zijn, waarop de deelnemers kunnen staan.

Sluiten