Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZWEMONDERWIJZER

het popduiken zal hij eveneens moeten beheerschen.

Daarnaast zal hij theoretisch goed onderlegd moeten zijn en een behoorlijk inzicht in de geheele i zwemtheorie moeten hebben, omdat hij anders niet in staat zal zijn bij het sportieve zwemmen eenige leiding te geven. Want ook deze taak rust op de schouders van den zwemonderwijzer. Weliswaar wordt in de grootere steden en in de zweminrichtingen, waar een zwemvereeniging is gevestigd, dit deel van zijn taak waargenomen door de trainers of vereenigingsleiders, maar voor deze trainers en

leiders zal het advies en de medewerking van den aan de inrichting verbonden zwemonderwijzer maar al te dikwijls onontbeerlijk zijn. Daarbij komt, dat in tal van kleinere plaatsen de zwemonderwijzer dikwijls de eenige man in de geheele plaats is, die terzake kundig genoemd kan worden.

Met al deze factoren wordt bij de opleiding rekening gehouden en op het examen voor het diploma worden de eischen, welke aan de practische bedrevenheid en de theoretische kennis van de candidaten worden gesteld streng beoordeeld. Zoo worden b.v. candidaten, die den schoolslag (deze slag is immers voor het zwemonderwijs onontbeerlijk) niet in perfectie kunnen uitvoeren onherroepelijk afgewezen.

Om een goeden indruk te geven hoe uitgebreid de theoretische kennis der candidaten voor dit examen moet zijn, laten wij hier de eischen voor dit onderdeel volgen:

1. De kennis van de beteekenis van het zwemmen.

Sluiten