Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TRAINER

krachten klaar stonden toen groote massa’s zich voor het zwemonderwijs kwamen aanmelden. Door een voortdurende propaganda zijn de ongediplomeerde zwemonderwijzers grootendeels uit de inrichtingen verdwenen en binnen korten tijd zal ongetwijfeld het geheele onderwijs slechts, aan gediplomeerde, dat wil zeggen terzake kundige, leerkrachten zijn toevertrouwd. Het valt niet onder cijfers te brengen, welke onschatbare diensten de K.N.Z.B. met dit werk het publiek heeft bewezen. Maar dat ontelbare massa’s daarvan in velerlei opzichten geprofiteerd hebben kan als een vaststaand feit worden aangenomen en ongetwijfeld verheugt zich daarin niemand meer dan de K.N.Z.B. zelf.

De trainer.

De taak van den trainer is doorgaans heel wat gemakkelijker en eenvoudiger dan die van den Zwemonderwijzer. Immers de trainer heeft vrijwel uitsluitend onder zijn leiding leerlingen, die dank zij de voorgaande instructie van den zwemonderwijzer of dank zij een toevalligen aanleg de verschillende zwemslagen uit eigen beweging buitengewoon goed kunnen uitvoeren en door een sterk ontwikkeld gevoel de kunst verstaan om zooveel mogelijk van den weerstand van het water te profiteeren.

Het is volkomen logisch, dat de trainer juist deze leerlingen uitzoekt, omdat het onbegonnen werk is met leerlingen zonder aanleg successen te bereiken.

De taak van den trainer bepaalt zich voornamelijk tot het perfectioneeren van den zwemslag en het zorgdragen voor een regelmatige niet overdreven training, welke het uithoudings-vermogen opvoert, maar aan de gezondheid van den leerling of aan diens kracht geen afbreuk kan doen.

Het zal zelden voorkomen, dat de trainer ingrijpende wijzigingen aanbrengt in de wijze waarop een leerling een bepaalden zwemslag uitvoert. Ingrijpende wijzigingen leiden er meestal toe, dat de leerling het juiste gevoel voor de beweging verliest-en de harmonische uitvoering geschaad wordt, waardoor in plaats van meer minder snelheid bereikt wordt, afgescheiden nog van het feit, dat de min of meer geforceerde uitvoering zwaardere eischen aan diens uithoudings-vermogen stelt. De trainer kan alleen goede resultaten met zijn leerlingen bereiken, wanneer door deze leer-

Sluiten