Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZWEMBOND

De K.N.Z.B. is het leidende lichaam op zwemgebied in ons land. Tot zijn taak behoort alles wat bij het zwemmen en de verbreiding daarvan betrokken is. Velen zijn van meening, dat de Bond zich bepaald tot de organisatie van het wedstrijdwezen en de waterpolocompetities. Ongetwijfeld wordt aan dit deel van het bondswerk de meeste aandacht besteed, maar met veel genoegen kunnen wij hieraan toevoegen, dat de Bond zelf deze werkzaamheden niet als het belangrijkste deel van zijn taak beschouwd.

De Bond zelf, overtuigd als men er van is dat de beoefening van de zwemkunst om redenen van veiligheid, gezondheid en ontspanning voor ons volk van verstrekkende beteekenis is, heeft zich reeds jaren geleden op dit punt duidelijk uitgesproken en sinds dien door tal van daden bewezen, dat hij de verbreiding van de zwemkunst en een kleine verbetering van de lichamelijke geoefendheid van de massa heel wat hooger aanslaat dan de fenomenale prestaties van de enkelingen, hoe zeer deze prestaties ook door het altijd naar emoties verlangende publiek bejubeld worden.

De Bond is gesticht door de wedstrijdzwemmers of liever door de wedstrijdgevende vereenigingen, die voor het wedstrijdwezen een leidend lichaam noodig hadden. Daardoor is de Bond in de eerste plaats het leidende lichaam op wedstrijdgebied voor de vereenigingen en is hij door deze leiding — ook al omdat de dagbladpers vrijwel uitsluitend aandacht aan het wedstrijdwezen besteed — algemeen bekend geworden. Vanzelfsprekend kan moeilijk verwacht worden, dat waar de Bond door de sportvereenigingen is gesticht en deze vereenigingen uit den aard der zaak heel wat meer aandacht wijden aan de verbetering van de zwemsport dan aan de verbreiding van de zwemkunst, de Bond aan de leiding en verbetering van het wedstrijdwezen minder aandacht zou besteden dan aan de verbreiding der zwemkunst. Tenslotte is de K.N.Z.B. voor alles een Sportbond en juist daarom constateeren wij met zooveel genoegen, dat de Bond desondanks de verzorging van het wedstrijdwezen niet het belangrijkste deel

Sluiten