Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WATERPOLOSPEL

Afb. 52. Moment uit het waterpolospel.

voudige oefeningen niet verwaarloozen.

Alvorens meer uitvoerig op het waterpolospel in te gaan willen wij thans eerst zien hoe het zwemmen, het vangen, het oppakken enz. geleerd kan worden.

Bij het zwemmen met den bal wordt uitsluitend de crawl toegepast, met andere zwemslagen kan niet snel genoeg gezwommen worden. De bal ligt gedurende het zwemmen voor het gezicht tusschen de armen. Het hoofd is zooveel mogelijk opgeheven en met het gezicht duidelijker met het voorhoofd of met den neus wordt de bal naar voren geduwd en gestuurd. De bal wordt niet met de armen aangeraakt en dus ook niet door de armen tusschen de armen gehouden. De bal wordt uitsluitend door het gezicht gestuurd, waarbij het hoofd al naar gelang de richting, die aan den bal gegeven moet worden wat naar rechts of links gedraaid wordt. Op deze wijze kan de zwemmer met den bal de grootst mogelijke snelheid bereiken, omdat de armen volledig bestemd blijven voor de voortstuwing. Goed zwemmen met den bal vereischt veel oefening, al dient erkend te worden, dat de een het dikwijls veel eerder te pakken heeft dan den ander.

Het oppakken van den bal kan op tweeerlei wijzen geschieden, n.1. door den bal van onderen of van boven vast te pakken. Het

Sluiten