Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WATERPOLOSPEL

Deze foto toont den worp, waarbij de arm even boven de oppervlakte van het water blijft en dus niet boven het hoofd wordt gebracht. De hand ligt op den bal en de zwemmer is juist van plan den bal even naar beneden te drukken, op te laten springen en onmiddellijk daarop door een krachtigen zijdelingschen zwaai een schot op doel te lossen. Aan dezen zwaai neemt het geheele lichaam deel. Alvorens te schieten zal de zwemmer iets moeten opspringen, omdat de arm dicht langs de oppervlakte van het water scheert en het voor een krachtigen worp in deze houding noodzakelijk is dat bovenarm en schouder uit het water komen. Bij dezen worp wordt de hand niet onder den bal geplaatst, maar gedurende het opspringen tegen den onder-zijkant gebracht. Door den onmiddellijk ingezetten worp zal de bal op de hand blijven liggen.

De worp in rugligging wordt veel toegepast, wanneer de speler moet werpen in de richting, vanwaar hij juist gekomen is. De speler voor het doel krijgt den bal toegespeeld. De bal wordt echter slecht geplaatst, zoodat hij meerdere meters van het doel moet afzwemmen. Het doel is dus achter hem. Door zich nu op den rug te draaien, terwijl hij tegelijkertijd de hand onder den bal plaatst krijgt hij het gezicht op het doel en den bal in handen. Op de foto zien wij den zwemmer in deze houding liggen, op het moment, dat hij juist den worp wil beginnen. De zwaai van den arm wordt

Sluiten