Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPRINGEN EN DUIKEN

sprong verstaan wij, vanaf het perron of de plank het eerst met de beenen in het water komen.

De zoo juist voor het diploma „geoefend zwemmer” geslaagde leerling zal moeten beginnen met gewoon vanaf het perron in het water te springen. In den regel zal deze eisch reeds voor het diploma gesteld worden. Deze sprong is niet veel meer dan een stap naar voren boven het wateroppervlak. Desondanks zullen velen uren noodig hebben eer zij de stap durven doen. Met jonge leerlingen vlot het in den regel vrij vlug, maar ouderen kunnen dikwijls io of 20 maal het voornemen hebben den stap uit te voeren, maar tot een daad kunnen zij niet besluiten. De oorzaken hiervan moeten zijn angst om pijnlijk te vallen en/of angst om te lang onder water te blijven. Pijnlijk vallen is van een hoogte van 50 of 60 cm uitgesloten. Mocht de zwemmer inderdaad ongelukkig in het water terecht komen, dan nog is er van „pijn” geen sprake, hoogstens zou van een „eventjes-voelen” sprake kunnen zijn. De kans om zoo ongelukkig in het water terecht te komen, dat de eerste aanraking met het water eventjes gevoeld wordt, is bij het gewone springen vrijwel uitgesloten. Bij de duikoefeningen is daar meer kans op. Maar ook bij deze oefeningen zal de beoefenaars blijken, dat het pijnlijke vallen meer in theorie dan in de praktijk bestaat. De angst voor het te lang onder water blijven kan verholpen worden door den sprong in water van ten hoogste 2 meter diepte uit te voeren. De zwemmer bereikt dan na den sprong den bodem en kan door een krachtigen afzet van den bodem oogenblikkelijk weer boven water komen. Na enkele sprongen te hebben uitgevoerd zal hij intusschen bemerken, dat hij waarlijk niet lang onder water zal blijven, wanneer hij in het water met de beenen en armen het water krachtig naar beneden trapt en duwt. Dan zal hij ervaren, dat hij zelfs in water van 2 meter diepte geen eens op den bodem komt en deze dus ook niet voor het boven komen noodig heeft. Het springen vanaf het perron zal — zoodra de leerling over zijn angst heen is — weinig moeilijkheden opleveren. De leerlingen beoefenen dit springen op verschillende manieren. Zij kunnen gewoon in het water stappen, zij kunnen den sprong door een loopje vooraf laten gaan en ook kan de sprong na een vlugge aanloop gemaakt worden. Bij deze laatste wijze van springen zal meer dan bij de andere wijzen van een afzet met één been sprake zijn.

Sluiten