Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPRINGEN EN DUIKEN

en terwijl met de beenen krachtig wordt afgezet op hetzelfde moment, dat de plank naar boven terugspringt, worden de armen naar voren en naar boven gezwaaid, zoodat het lichaam door de armen mee naar boven en voren wordt getrokken. Onmiddellijk

na den afzet wordt het geheele lichaam gestrekt, terwijl de armen langs het hoofd blijven zooals in fig. 61 is aangegeven. In deze houding dient de zwemmer in het water te komen. De moeilijkheid zit voor¬

namelijk hierin, dat het lichaam spoedig naar voren, achteren of naar één der zijden wil vallen. De zwemmer zelf zal onmiddellijk voelen, wanneer hij het evenwicht verliest. Hij voelt dit reeds, voordat de toeschouwers kunnen zien, dat er iets hapert. Wanneer de sprong goed wordt uitgevoerd, komt de springer zonder water op te spatten in het water, snijdt hij als het ware het water in. Wordt water opgespat, dan komt de zwemmer niet loodrecht in het water of zijn zijn voeten opgetrokken inplaats van gestrekt. Dezelfde oefening wordt nu herhaald, maar thans worden de armen na den opzwaai langs het lichaam gestrekt,

zooals in hg. 62 is afgebeeld.

Deze oefeningen lijken heel wat eenvoudiger dan zij in werkelijkheid zijn. Het gaat erom, dat een krachtige afzet wordt gemaakt en flink hoog wordt opgesprongen. Dit hoog op springen is noodzakelijk, omdat, hetgeen wij later zullen zien, bij het schoonspringen de sprongen boven de plank worden uitgevoerd en niet er voor of er onder. De draai, de buiging of wenteling, welke bij den sprong tepas komt, wordt grootendeels gemaakt gedurende den tijd, dat het lichaam zich naar boven beweegt en zich hoog boven de plank bevindt. Tijdens den val is de sprong dus feitelijk reeds uitgevoerd. Het behoeft geen nader betoog, dat hoe krachtiger de afzet is, des te moeilijker het voor den beginneling is, het evenwicht te bewaren. Het is noodzakelijk, dat de aanstaande schoonspringer, deze oefeningen volledig beheerscht en in de perfectie kan uitvoeren, omdat deze oogenschijnlijk een-

Sluiten