Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBEREIDENDE OEFENINGEN

bewaren en niet voorover te kantelen. De armen zijn om de knieën heen geslagen. Zoodra de val inzet, wordt het lichaam geheel gestrekt en komt het in deze gestrekte houding met de armen langs het lichaam in het water. Uit de teekening blijkt duidelijk,

dat het intrekken van het lichaam, dus het aannemen van de hurkhouding, boven de plank geschiedt. Duidelijk is te zien, dat de leerling hoog opgesprongen is. Voordat het lichaam de plank passeert is het volledig gestrekt.

Alhoewel wig hiermede de logische volgorde verliezen willen wij hier even aan toe voegen, dat deze sprong een prachige voorbereiding is voor het maken van een salto.

Wanneer de leerling tegelijk met het aannemen van de hurkhouding het hoofd krachtig voorover werpt, beter is misschien met een ruk voorover gooit, zal het lichaam van zelf een heelen draai om de breedte-as maken, waardoor de salto is uitgevoerd. Even voordat de draai volledig is uitgevoerd, wordt het lichaam

gestrekt daar anders de kans groot is, Afb- 64-

dat het lichaam te ver doordraait en of salto gemaakt

wordt.

De zoo juist bedoelde sprongen worden thans van de 3-meter plank uitgevoerd. Wanneer de leerling deze sprongen van de 1-meter plank goed kan uitvoeren zal hij spoedig in staat zijn deze van de 3-meter plank te maken. Ongetwijfeld zijn de sprongen van de 3-meter plank veel moeilijker, omdat de af te leggen weg veel langer is en de leerling dus langeren tijd zijn evenwicht zal moeten bewaren. Aanvankelijk zal het een beetje angstig zijn de sprongen van 3-meter hoogte te maken. Door echter met de meest eenvoudige sprongen te beginnen, zal de leerling spoedig aan de hoogte wennen. Hij zal ook niet meer zoo bang zijn voor het vallen op het water, omdat hij bij het oefenen van de i-meter

Sluiten